Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Planerat:
Påbörjat: 2023-04-12 10:30
Klart senast: Okänt
Uppdatering 2023-04-13 16:46
Sedan klockan 16:00 har vi ny fiberkabel på plats till fastigheten och därmed fungerar våra tjänster till många lägenheter. Om ni bor på Grevegatan 11 och era tjänster inte fungerar beror det sannolikt på att nätverkskabeln mellan er lägenhet och teknikutrymmet i källaren har klippts av i och med saneringsarbetet som pågår. Vi följer arbetet och kommer reparera det som återstår när det är möjligt.
Uppdatering 2023-04-12 12:06
På grund av saneringsarbete efter den brand som varit på Grevegatan 11 så är vår utrustning och kablar bortplockade. När saneringsarbetet är slutfört så kan vi påbörja arbetet med att återuppbygga nätet. Mer information kommer löpande.

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades: 2023-06-04 22:45
Avslutades: 2023-06-05 01:00
Uppdatering 2023-06-05 01:27
Samtliga tjänster är nu återställda.
Uppdatering 2023-06-04 23:11
Tekniker felsöker
Planerat:
Påbörjades: 2023-05-29 15:20
Avslutades: Okänt
Uppdatering 2023-05-29 21:58
Samtliga tjänster är nu återställda.
Uppdatering 2023-05-29 20:43
De flesta tjänster är återställda, men vissa kan fortfarande ha störning på TV. Tekniker arbetar fortfarande med att lösa problemet.
Uppdatering 2023-05-29 15:26
Vi har för närvarande en driftstörning på våra tjänster i Alsike med omnejd. Störningen är till följd av ett strömavbrott i området.
Planerat:
Påbörjades: 2023-05-24 08:20
Avslutades: 2023-05-24 14:00
Uppdatering 2023-05-24 14:32
Lagningen är nu helt klar och allt ska återigen vara i drift.
Uppdatering 2023-05-24 11:19
Lagningen pågår och beräknas bli helt klar under eftermiddagen.
Uppdatering 2023-05-24 08:48
Det är orsakat av en avgrävd fiber. Tekniker lagar.
Uppdatering 2023-05-24 08:27
Vi har för tillfället en pågående driftstörning som påverkar våra tjänster i Knivsta. Tekniker felsöker.