Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades:2021-12-06 08:15
Avslutades:2021-12-07 12:15
Uppdatering 2021-12-06 11:29
Vi har fått bekräftat att det rör sig om en avgrävd stamfiber. Det finns just nu ingen uppskattad klartid.
Uppdatering 2021-12-06 11:12
Vi har en driftstörning som påverkar kunder i Ubblixbo utanför Månkarbo. Vi misstänker avgrävd fiber men har ännu inte fått detta bekräftat.