Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades: 2022-09-21 08:00
Avslutades: 2022-09-21 09:00
Uppdatering 2022-09-21 09:41
Felet är nu avhjälpt.
Uppdatering 2022-09-21 08:17
Tekniker felsöker
Planerat:
Påbörjades: 2022-09-21 07:00
Avslutades: 2022-09-21 11:00
Uppdatering 2022-09-21 07:21
E.ON utför ett planerat underhållsarbete i området som påverkar leveransen av våra tjänster. Senaste prognosen är att de ska vara klara 11:00.