Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades: 2023-02-03 00:00
Avslutades: 2023-02-03 06:00
Uppdatering 2023-01-26 10:41
Vi behöver utföra ett kabelarbete som påverkar alla tjänster i postnummerområde 749 48.