Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades: 2024-04-16 00:00
Avslutades: 2024-04-16 06:00
Uppdatering 2024-04-12 16:51
Vi kommer natten mellan Måndag och Tisdag akut behöva flytta på fiberkablar för att förhindra att fiber skadas vid en byggnation.
Det kommer innebära avbrott på tjänster för kunder i västra och central/södra delar av Hebytätort.

Tjänster på följande gator kan komma påverkas:
bollstedtsvägen
centralgatan
eriksgatan
gaffelvägen, grepvägen
hagvägen, harvvägen, härvstavägen, hässjevägen
idrottsvägen, industrivägen
järnvägsgatan
kyrkogatan
lievägen, lundvägen, lövstavägen, lövängsvägen
norrgårdsgatan
plogvägen
ravinvägen, ringvägen, ristvägen, rosenlundsvägen, räfsvägen
sjömossvägen, skiljevägen, skogsvägen, skovelvägen, sorterarvägen, spadvägen, stamgatan, stationsvägen
tegelvägen, torget, täktvägen
vallavägen
yttervägen
åkervägen
Planerat:
Påbörjades: 2024-04-15 08:11
Avslutades: Okänt
Uppdatering 2024-04-15 09:58
Just nu har vi problem med leveransen av internet till Emil Sjögrens Väg och närliggande adresser. Tekniker felsöker.
Planerat:
Påbörjades: 2024-04-11 10:08
Avslutades: Okänt
Uppdatering 2024-04-12 10:30
Samfälligheten har löst problemet med elen igår och samtliga tjänster är igång igen.
Uppdatering 2024-04-11 16:23
Det är problem med strömtillförseln till en samfällighets utrymme, vilket påverkar både vår och samfällighetens egna utrustning. Vi har haft kontakt med samfälligheten och avvaktar nu deras felsökning/åtgärd.
Uppdatering 2024-04-11 14:41
Tekniker felsöker